Tư vấn thiết kế tìm địa thế đất phong thủy tốt quy hoạch lăng mộ dòng họ

Thế đất: Huyền Quan Chu Tước – Phát danh tài.

Tư vấn: Chuyên gia phong thủy: Thiện Vũ Long

Thiết kế: KTS Vương Tài.

Đại cục

Trung cục

Tiểu cục

Phương án thiết kế

Tham gia bình luận:

0963.656.058