Phân tích vận mệnh của người có sức ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh

10 – 100,000,000 / 1 Người

Phân tích vận mệnh của người có sức ảnh hưởng lớn

Chúng tôi nhận phân tích vận mệnh của bất kỳ ai, chỉ cần quý khách có nhu cầu và cung cấp đầy đủ thông tin về người cần phân tích.

Phân tích số mệnh của lãnh đạo công chức nhà nước.

Phân tích số mệnh của các doanh nhân

Phân tích số mệnh của người nổi tiếng

Phân tích số mệnh của người có sức ảnh hưởng.

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của người cần phân tích số mệnh.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.

Chúng tôi phân tích số mệnh tổng hợp bằng các bước sau:

 • Phân tích Bát tự ( Ngày, giờ, tháng, năm sinh )
 • Phân tích Họ tên.
 • Phân tích Tướng mệnh.
 • Luận giải Lá số Tử vi.
 • Phân tích địa thế nơi sinh, nơi ở tốt xấu.

Tổng hợp vận mệnh và đưa ra các dự đoán tốt xấu có sự ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Và chúng tôi sẽ luôn giữ bí mật cho khách hàng.

Phân tích đối thủ cạnh tranh theo yêu cầu 

Tùy theo sức ảnh hưởng mà chi phí sẽ cao hay thấp.

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của người cần phân tích số mệnh.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.

Chúng tôi phân tích số mệnh tổng hợp bằng các bước sau:

 • Phân tích Bát tự ( Ngày, giờ, tháng, năm sinh )
 • Phân tích Họ tên.
 • Phân tích Tướng mệnh.
 • Luận giải Lá số Tử vi.
 • Phân tích địa thế nơi sinh, nơi ở tốt xấu.

Tổng hợp vận mệnh và đưa ra các dự đoán tốt xấu có sự ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Và chúng tôi sẽ luôn giữ bí mật cho khách hàng.

Phân tích dự đoán sự hưng suy của bất kỳ lĩnh vực

Tùy theo lĩnh vực yêu cầu.

Tham gia bình luận: