Đất có tuần nhân có vận, thiên địa nhân trong quy luật tự nhiên.

Sự tuần hoàn luân chuyển của đất chính là quy luật chuyển dịch của phong thuỷ, sự luân chuyển hưng suy này diễn ra liên tục theo một trình tự vận động của long mạch. Mỗi thế đất có chu kỳ hưng suy dài ngắn khác nhau, bởi vậy cổ nhân mới có câu: Đất có tuần, nhân có vận.

Sự hưng suy của một vùng phận dã

Nhân có vận được hiểu như nào ?

Mỗi cá nhân từ lúc sinh ra đã được định sẵn số mệnh, số mệnh ở đây được hiểu là sự thông cùng thọ yểu, giàu nghèo sang hèn. Vận ở đây chính là vận hội thời thế của mỗi người được diễn ra ở từng thời điểm khác nhau, vận thế khác nhau nên sự thuận nghịch, hưng suy cũng khác nhau. Bởi thế nên, người cũng như đất đều có quá trình hưng suy. Chỉ khác ở thời điểm cùng diễn biến mà thôi, hiểu được điều đó tức là đã hiểu được số mệnh và vận hội. Chỉ là cách đón nhận và sửa đổi ra sao mà thôi, người hiểu được mệnh thì đã có sự lý giải về vận hội, người thuận theo vận hội thì đã rõ về khí số vậy.

Vận của người mật thiết với tuần của đất

Thiên – Địa – Nhân trong quy luật tự nhiên?

Người xưa thường nói: Có được thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì có thể gây dựng nghiệp lớn, nghiệp ở đây có thể hiểu là sự nghiệp vinh quang mà cá nhân hướng tới. Vậy Thiên thời phải chăng là thời vận của cá nhân đó, hay đó chính là sự giao thoa giữa quốc gia và con người đáp ứng cho cá nhân đó nắm được tiến trình trên con đường phát triển của bản thân. Bởi thế mà chúng ta hay nghe thấy câu nói “Gặp thời một tốt cũng thành công” hay “cờ đến tay ai người đó phất”. Thời vận của cá nhân có cần thiết phải hoà hợp với khí vận của quốc gia không, xưa có câu thời loạn sinh anh hùng, thời bình trọng văn nhân. Vậy cá nhân thuận theo thời vận hay cá nhân tạo ra thời thế khuấy động phong vân, cho nên thời thế tạo nhân tài. Người thuận theo thời vận thì dễ thành hơn mà người nghịch theo thời vận thì bại trong gang tấc.

Địa lợi được hiểu theo như thế nào?

Là có được điền sản, nơi ở tốt đẹp, môi trường phù hợp với bản thân. Hay bản thân có được sự tương trợ của địa mạch sông núi về mồ mả gia tiên, nơi sinh địa linh nhân kiệt, non sông tú khí. Địa lợi là người có được lợi thế không chỉ là về nơi sinh mà còn được phù trợ khi xây dựng sự nghiệp, sự tương trợ này thuận lợi kèm theo sự may mắn ở hoàn cảnh, môi trường cũng như thời thế của địa khu phận dã biến đổi giúp cho cá nhân đó có lợi thế lớn hơn. Địa lợi cũng được hiểu là trong hoàn cảnh đó, thời vận kết hợp nền tảng có sẵn của bản thân như được thừa hưởng nền tảng từ gia đình, dòng tộc rồi phát triển đi lên theo hướng hưng thịnh.

Nhân hoà hội tụ những yếu tố nào?

Mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội. Trọng yếu nhất và giúp cho cá nhân phát triển sự nghiệp và sự nghiệp được bền lâu hay không chính là yếu tố nhân hoà, nhưng phải hiểu như thế nào về yếu tố này và vận dụng ra sao mới là điều đáng bàn.

Người xưa thường nói nhân là điều cốt lõi, tín dự trung hành, là phẩm hạnh đạo đức và tín dự hay còn gọi là niềm tin trong gia đình, ngoài xã hội dành cho bản thân mình.

Người không có được niềm tin trong gia đình thì vận hội thường trắc trở, người không có được niềm tin ngoài xã hội thì lận đận long đong. Bởi vậy tín dự của một cá nhân không phải tự nhiên mà có, niềm tin được xây dựng trong quá trình lâu dài và đó là nền tảng cơ sở ban đầu khi bất kỳ cá nhân nào muốn phát triển sự nghiệp.

Nghĩa là sự trọng tình, đối xử lẫn nhau trong gia đình và ngoài xã hội. Một cá nhân có thể có cả tình và nghĩa, cũng có thể hội tụ nhiều yếu tố trong nhân hoà, điều đó phụ thuộc vào nền tảng giáo dục trong gia đình và nơi học tập. Bên cạnh đó yếu tố này cũng phụ thuộc vào tư duy của mỗi cá nhân trong suốt quá trình sinh ra và lớn lên, môi trường hoàn cảnh sống ảnh hưởng đến tư duy của mỗi cá nhân, từ đó xây dựng lên một con người.

Lễ là sự tiết chế của mỗi người được hình thành từ giáo dục trong gia đình và nhà trường, lễ tiết là điều cơ bản để xây dựng phong cách của mỗi người. Điều này do tư tưởng của gia đình, nhà trường và quốc gia. Tuy nhiên lễ cũng có thể hình thành theo từng giai đoạn của cuộc đời, và sự biến đổi này có tốt, có xấu. Tuỳ cách nhìn nhận của mỗi cá nhân cũng như tuỳ vào hoàn cảnh khách quan mà dựa vào lễ tiết để đánh giá một người, cũng như vậy, lễ tiết cũng giúp người đó xây dựng hệ thống giao tiếp trong và ngoài xã hội tốt hay xấu.

Trí là tư tưởng được xây dựng trên tư duy phát triển của ý chí và khát vọng của mỗi người, điều này giúp cho cá nhân có ham học hỏi, tìm tòi sáng tạo hay không, nếu trí là nền tảng kiến thức tạo thành thì tuệ chính là sự viên mãn bởi trí thông minh và cách làm người mang lại. Tư tưởng lớn thì trí tuệ lớn, nhưng cần cơ sở nền tảng là ý chí và nghị lực, nếu không tất cả chỉ là sự ảo tưởng viển vông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0342 383 368
Liên Hệ Chúng Tôi Nhắn tin Facebook Zalo: 0342383368