Tư vấn vận mệnh – Hoán cải vận số

1 Tư vấn xem mệnh – Gói 4 ( 1,000,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân dưới 13 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

2 Tư vấn xem mệnh – Gói 3 ( 1,500,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân dưới 20 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

3 Tư vấn xem mệnh – Gói 2 ( 3,000,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân trên 20 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

4 Tư vấn xem mệnh – Gói 1 ( 5,000,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân trên 25 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

5 Định hướng khởi nghiệp, đầu tư theo mệnh 

 • Phân tích tổng hợp vận mệnh thông qua các môn học thuật:
 1. Phân tích Bát tự
 2. Phân tích Họ tên
 3. Phân tích Tướng mệnh
 4. Phân tích Lá số tử vi
 5. Phân tích nơi sinh, nơi ở.
 • Đưa ra dẫn chứng, đồng thời đưa ra dự đoán cho lĩnh vực phù hợp nhất cho Thân chủ về định hướng khởi nghiệp, cũng như lĩnh vực đầu tư hợp mệnh nhất.

6 Định hướng đầu tư cho Doanh Nghiệp

 • Phân tích tổng hợp vận mệnh thông qua các môn học thuật:
 1. Phân tích Bát tự của các Thành viên cổ đông.
 2. Phân tích Họ tên của các Thành viên cổ đông
 3. Phân tích Tướng mệnh của các Thành viên cổ đông
 4. Phân tích Lá số tử vi của các Thành viên cổ đông
 5. Phân tích nơi sinh, nơi ở của các Thành viên cổ đông
 6. Phân tích Địa thế, phận dã, phương hướng, vị trí tốt cho Doanh nghiệp lựa chọn làm nơi đặt Văn phòng, Công ty, Nhà máy.
 • Đưa ra dẫn chứng, đồng thời đưa ra dự đoán cho lĩnh vực phù hợp nhất cho Thân chủ về định hướng khởi nghiệp, cũng như lĩnh vực đầu tư hợp mệnh nhất.

7 Cố vấn vận thế cho Cá nhân – 10,000,000 vnd 

Tư vấn, phân tích cho cá nhân về vận mệnh bao gồm các vấn đề:

Vận thế tốt xấu trong năm bao gồm các tình huống có thể xảy ra, cũng như giải pháp cho những việc tốt xấu đó.

Phân tích vận thế hưng suy về lĩnh vực theo yêu cầu: ( Thị trường bđs, Chứng khoán, Vàng, Tài chính, Lương thực…)

Ngày giờ tháng năm tốt xấu theo bát tự của thân chủ. Bao gồm: Ngày giờ tốt xấu cho ( Xuất hành, buôn bán, ký kết hợp đồng, khai trương, hợp tác…..)

Chọn tuổi đối tác, nhân viên theo bát tự bản mệnh thân chủ

8 Cố vấn vận thế cho Doanh nghiệp

Tư vấn, phân tích cho Doanh nghiệp về vận thế của Doanh nghiệp – Giai đoạn hưng suy của Doanh Nghiệp.

Vận thế của thành viên Cổ đông, Giám đốc, Quản lý, Nhân viên.Phân tích lĩnh vực phù hợp với sự phát triển của Doanh Nghiệp.Phân tích địa thế, vận khí Phong thủy của Công ty, Nhà máy.

Ngày giờ tháng năm tốt xấu cho người Đại diện Doanh nghiệp vào các việc như: Ký hợp đồng, Hợp tác, Mua bán, Xuất hành, Khai trương, Tổ chức sự kiện, Tổ chức chương trình truyền thông. 

Chọn đối tác, nhân viên theo bát tự, phân tích vận mệnh.

Tham gia bình luận: