Đặt tính danh, đặt tên cho con, tên cửa hàng, công ty, thương hiệu tập đoàn hợp phong thủy

1 Đặt tính danh ( Đặt tên cho con ) Theo Bát tự – 200,000 vnd 

 • Họ tên ảnh hưởng đến số mệnh của con người không ?

Cổ nhân đã đúc kết kinh nghiệm xem mệnh hàng ngàn năm nay và chỉ ra rằng: Họ tên ảnh hưởng tới số mệnh, vậy nên khi trẻ mới sinh, quý phụ huynh cẩn thận nên xem bát tự để biết được trẻ đang có bản mệnh vượng hay suy, ngũ hành thiếu khuyết hay không để từ đó bổ trợ bằng cách đặt tên có ngũ hành đang khuyết để cân bằng âm dương ngũ hành cho bát tự. Có như vậy, cuộc đời của trẻ sẽ phát triển ổn định hơn, bình an và ít gặp tai họa hơn.

2 Đặt tên cửa hàng, shop hợp phong thủy – 500,000 vnd

 • Thương hiệu của cửa hàng, shop có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt cửa hàng, shop ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

3 Đặt tên nhà hàng, khách sạn hợp phong thủy – 1,000,000 vnd 

 • Thương hiệu của nhà hàng, khách sạn có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt nhà hàng, khách sạn ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

4 Đặt tên công ty nhà máy hợp phong thủy – 3,000,000 vnd

 • Thương hiệu của công ty, nhà máy có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt công ty, nhà máy ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

5 Đặt tên thương hiệu tập đoàn hợp phong thủy – 10,000,000 vnd

 • Thương hiệu của tập đoàn có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt trụ sở tập đoàn ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

Tham gia bình luận: