Vì sao nhiều cán bộ về làm lãnh đạo hai thành phố này hay xảy ra chuyện không tốt.

Vì sao nhiều cán bộ về làm lãnh đạo Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh hay xảy ra chuyện không tốt.

Ở góc độ Quốc vận: Tức vận mệnh của Quốc Gia thì hai Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai nơi đại diện cho khí vận của đất nước Việt Nam ta.

Thành Phố Hà Nội đại diện cho ngàn năm văn hiến, tinh thần Đại Việt và không chỉ vậy Thành Phố Hà Nội còn là huyệt mạch của non sông Việt Nam, nơi hội tụ văn hóa, tín ngưỡng, đời sống xã hội, kinh tế, chính trị của một Quốc Gia. Bởi vậy hàng ngàn năm ông cha ta đã lựa chọn làm nơi gốc rễ để giang sơn xã tắc trường tồn, bảo vệ nòi giống và đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Thành Phố Hồ Chí Minh đại diện cho sự thịnh vượng, sự mở mang kết nối với các cường quốc về kinh tế, là trung tâm kinh tế của một Quốc Gia. Bởi vậy nơi đây được ưu ái những giá trị về địa chính trị, kinh tế, xã hội cũng như con người Miền Nam thường cởi mở, dễ gần và nhanh nhạy về kinh tế thương mại hơn các miền.

Ở góc độ Phong Thủy: Thành Phố Hà Nội có thế đất Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, Long chầu Hổ Phục, là mảnh đất Đô hội, tàng Phong tụ Thủy. Long mạch giao nhau, Long Hổ lai chầu, Minh Đường rộng lớn. Đó là nền móng xây dựng cơ đồ cho một Dân Tộc, là điềm hưng thịnh cho một Quốc Gia.

Thành Phố Hồ Chí Minh có thế đất bằng phẳng, Cửu Long giao tranh, chín nhánh sông lớn tạo nên cuộc đất kinh bang tế thế, giúp cho nơi đây có được thế cục Giao Long hóa Rồng, Vượng Thủy tụ tài, phát về Kinh Tế. Đó là nền móng xây dựng trung tâm kinh tế thương mại không chỉ trong nước mà có khả năng hội tụ trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương.

Ở góc độ Nhân Hòa: Con người ở hai Thành Phố đều ở khắp mọi miền Tổ Quốc hội tụ về, Nhân Tài đông đúc, Nhân Khí sâu rộng và mang lại cho hai nơi sự phát triển, cũng bởi vậy mà hai Thành Phố này có được cả Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa.

Vậy vì sao nhiều cán bộ khi được điều động về làm Lãnh đạo Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh đều xảy ra chuyện không tốt.

Một là: Mệnh “Mệnh ở đây là mệnh cách của người làm Quan phải có Quý Khí, Tướng mệnh sang mà không hèn”

Hai là: Phúc ” Phúc ở đây là Phúc tướng, ngũ quan ngay ngắn, khí chất căn cốt đầy, ăn nói rõ ràng, trước sau như một”

Ba là: Tâm ” Tâm ở đây là hiểu được tâm tư của quần chúng nhân dân, mang lại giá trị cho xã hội và được dân tín nhiệm”

Bốn là: Tài ” Tài ở đây là tài năng của bản thân, có khả năng ghánh vác trọng trách mà Tổ chức giao phó, cũng như giúp nhân dân tháo gỡ những vướng mắc, quản lý điều hành minh bạch, công chính liêm minh”

Năm là: Đức ” Đức ở đây là đức độ, bác ái. Đối nhân xử thế, trên dưới hài hòa. Không xa người hiền, không gần kẻ ác”

Sáu là: Chí ” Chí ở đây là sự nhìn xa trông rộng, chí hướng của bản thân, không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất danh dự, uy tín”

Bảy là: Ý ” Ý ở đây là sự cộng hưởng, giữa mệnh và phong thủy cũng như mệnh ứng Thiên vận mà chấp chưởng danh quyền”

Như vậy chúng ta có thể đã hiểu vì sao nhiều cán bộ không thể làm tốt khi đảm đương vị trí Lãnh đạo ở hai Thành Phố này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0342 383 368
Liên Hệ Chúng Tôi Nhắn tin Facebook Zalo: 0342383368