Xem mệnh phong thủy trong quản lý nhân sự

2,000,000/ 1 Nhân sự

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của Chủ Doanh Nghiệp.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.
 • Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất.

Thông tin các thành viên trong công ty cần cung cấp:

Giám đốc, quản lý, nhân viên…..

Ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng vào các vị trí.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.
 • Hồ sơ của Nhân sự trong công ty và ứng viên.

Hồ sơ nhân sự:

Phân tích vận mệnh, vận hội của Nhân sự.

Phân tích Bát tự

Phân tích Họ tên

Phân tích Tướng mệnh

Phân tích Lá số tử vi

Phân tích phong thủy nơi sinh, nơi ở.

Tổng kết tính cách, sở năng, sở trường, ưu nhược điểm, cũng như phân tích số mệnh của Nhân sự về Giàu nghèo, Thọ yểu, có tài năng hay không, có đủ năng lực để làm việc và ứng tuyển ở các vị trí đó hay không. Và phân tích chí hướng, lĩnh vực, ngành nghề hợp mệnh của Nhân sự để biết được sự thăng trầm, thịnh suy của họ. Từ đó biết được họ sẽ là người gắn kết với công ty hay chỉ làm tạm thời.

Tham gia bình luận: