Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của một tổ chức, tập đoàn, công ty ?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của một tổ chức, tập đoàn, công ty ?

 1. Thiên thời – Quốc vận. Ảnh hưởng 30%.
 • Thời vận chính là vận thế, vận hội hưng suy của một quốc gia, sự ảnh hưởng này không chỉ ở một phạm vi nhỏ, một lĩnh vực đơn thuần, mà sự ảnh hưởng này tác động trong phạm vi rộng, đến nhiều lĩnh vực.
 • Thời vận quốc gia tốt, các tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất được nhà nước cho phép sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.
 • Thời vận quốc gia không tốt, các tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ bị đình trệ, bị tác động xấu, dẫn tới khủng hoảng tài chính, khủng hoảng sản xuất, khủng hoảng nhân sự.
 • Vậy chúng ta cần hiểu rõ và nắm được quy luật vận hành của thời vận, dựa vào những tính toán mà cổ nhân đã truyền lại trong đó có các môn thiên về dự đoán vận hội: Kinh dịch, Thái ất + Điềm báo của Thiên tượng (Nhật Nguyệt, Thất tinh, Cửu diệu, Nhị thập bát tú “Tử vi viên, Thái vi viên, Thiên thị viên”.

 1. Địa Lợi: Phận dã – Địa khu. Ảnh hưởng 15%.
 • Phận dã là vùng miền được xác định bởi sông núi, địa đạo do sự phân bố của nhà nước. Mỗi vùng miền sẽ có địa mạch riêng, sự tốt xấu của long mạch mang lại sự hưng suy cho từng vùng miền.
 • Bởi vậy:
 • Phận dã có phương vị ứng vận hội quốc gia, vận khí tốt, sẽ mang lại nhiều chính sách có lợi cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt.
 • Phận dã có phương vị vận hội xung khắc với quốc gia, vận khí xấu, sẽ ảnh hưởng xấu đến việc các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh, sản xuất.
 • Phương vị phận dã ứng với vận và vận có tốt có xấu ứng với thiên vận, vận hội quốc gia.

 1. Địa Lợi: Phong Thủy, địa thế. Ảnh hưởng 10%.
 • Vị trí của nhà máy, tập đoàn, công ty có địa thế phong thủy tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ chức.
 • Vị trí địa thế tốt, việc sản xuất, kinh doanh của tổ chức sẽ mang lại nhiều thuận lợi.
 • Vị trí địa thế xấu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc sản xuất, kinh doanh của tổ chức, sẽ gặp nhiều vấn đề bất lợi.

 1. Vận hội “Hội Đồng Cổ Đông”: Ảnh hưởng 15%.
 • Trong đó: Vận mệnh của CTHĐQT: Ảnh hưởng 8%.
 • Thành viên cổ đông trong Hội Đồng Quản Trị: Ảnh hưởng 7%.
 1. Vận hội “ Ban Điều Hành Tập Đoàn”: Ảnh hưởng 15%.
 • Công thức sản xuất, kỹ thuật ứng dụng, dự án.
 • Thị trường xuất nhập khẩu, nội địa.
 • Hệ thống phân phối.
 • Chiến lược phát triển.
 • Quản trị nhân sự.
 1. Vận hội “Ban Giám Đốc”: Ảnh hưởng 5%.
 • Giám đốc các vị trí: Điều hành, quản lý, nhân sự, kỹ thuật, kinh doanh. Mỗi vận hội của từng cá nhân sẽ làm tăng hoặc giảm sự phát triển của tổ chức, tập đoàn, công ty.
 • Điều đó cho thấy cá nhân mỗi vị trí, chức năng, chuyên môn, mệnh lý, tướng mạo sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hưng suy của tổ chức, tập đoàn, công ty.
 1. Vận hội “ Các Phòng Ban Quản Lý”: Ảnh hưởng 5%.
 • Quản lý các phòng ban trong một hệ thống của tổ chức, tập đoàn công ty có trình độ tốt, chuyên môn giỏi, mệnh lý thuận hành thời giúp cho quá trình phát triển đi lên thuận lợi.
 • Ngược lại quản lý các phòng ban trong một hệ thống của tổ chức, tập đoàn công ty có trình độ kém, tranh đấu, bè cánh, hối lộ, tham nhũng, ăn cây táo rào cây sung, bán bí mật công ty, nhân phẩm mệnh lý kém thì sẽ mang lại hậu quả xấu cho tổ chức, công ty.
 1. Vận hội “ Tập thể công nhân viên”: Ảnh hưởng 5%.
 • Mỗi một tổ chức, tập đoàn, công ty muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải có những người làm công nhân sản xuất, nhân viên phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng. Bởi vậy tập thể này tuy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xin vào làm rồi nghỉ là thường xuyên, nhưng cũng có sự ảnh hưởng không hề nhỏ tới sự vận hành của tổ chức, công ty, tập đoàn.
 • Bởi vậy:
 • Số mệnh của tập thể công nhân viên nếu tốt, chứng minh một điều là tổ chức, tập đoàn, công ty sẽ ngày một thuận lợi.
 • Số mệnh của tập thể công nhân viên trắc trở, vận hội khó khăn thì tổ chức, tập đoàn, công ty sẽ khó phát triển đi lên.

Phong thủy Thiện Vũ Long chuyên nghiên cứu, dự đoán vận hội quốc gia, thời vận tốt xấu. Địa lợi hưng suy, phong thủy cát hung, nhân mệnh sinh khắc, hợp xung. Từ đó hoạch định, sắp xếp, bố cục để một tổ chức hội tụ nhân tài, vượng tài vượng khí. Phân tích lựa chọn phương vị phận dã, thời vận hưng suy, vị trí đắc địa. Giúp cho tổ chức, tập đoàn, công ty tránh vận xấu, đón vận tốt.

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của Chủ Doanh Nghiệp.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.
 • Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất.

Thông tin các thành viên trong công ty cần cung cấp:

Giám đốc, quản lý, nhân viên…..

Ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng vào các vị trí.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.
 • Hồ sơ của Nhân sự trong công ty và ứng viên.

Hồ sơ nhân sự:

Phân tích vận mệnh, vận hội của Nhân sự.

Phân tích Bát tự

Phân tích Họ tên

Phân tích Tướng mệnh

Phân tích Lá số tử vi

Phân tích phong thủy nơi sinh, nơi ở.

Tổng kết tính cách, sở năng, sở trường, ưu nhược điểm, cũng như phân tích số mệnh của Nhân sự về Giàu nghèo, Thọ yểu, có tài năng hay không, có đủ năng lực để làm việc và ứng tuyển ở các vị trí đó hay không. Và phân tích chí hướng, lĩnh vực, ngành nghề hợp mệnh của Nhân sự để biết được sự thăng trầm, thịnh suy của họ. Từ đó biết được họ sẽ là người gắn kết với công ty hay chỉ làm tạm thời.

Tham gia bình luận: