xem tử vi

PTS Thiện Vũ Long học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

PTS Thiện Vũ Long Phong thuỷ sư – Thiện Vũ Long
  • Nhà nghiên cứu thiên văn, địa lý, nhân mệnh “Thái ất, Kỳ môn, phong thuỷ, lý số”
  • Cán bộ Viện kinh tế và phát triển doanh nghiệp IEED
  • Phó giám đốc Trung tâm Nhân sinh học Việt Nam VCA