xem tử vi

PTS Thiện Vũ Long học viên đăng ký học

Bạn s học được gì?

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa hc

Thông tin giảng viên

PTS Thiện V Long Phong thuỷ sư Thiện Vũ Long
  • Nhà nghiên cứu thiên văn, địa lý, nhân mệnh “Thái ất, Kỳ môn, phong thuỷ, lý số”
  • Phó viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá Đông Nam Á.