Khóa học nhân tướng mệnh

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho mọi đối tượng nhất là doanh nhân nhà quản lý nhận dạng tính cách của từng người thông qua vẻ bề ngoài, tập tục thói quen, giọng nói, hành vi của đối tượng

PTS Thiện Vũ Long 3454 học viên đăng ký học

Bạn s học được gì?

 • Học cách nhận dạng tính cách
 • Biết trọng dụng nhân tài
 • Bí quyết chọn được người tài cho doanh nghiệp
 • Học kỹ năng mềm: Làm việc nhóm

Giới thiệu khóa học

Mục đích môn học: Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho mọi đối tượng nhất là doanh nhân nhà quản lý nhận dạng tính cách của từng người thông qua vẻ bề ngoài, tập tục thói quen, giọng nói, hành vi của đối tượng. Từ đó, có thêm cơ sở tham khảo trong việc chọn đối tác, dùng người trong doanh nghiệp, ngoại giao.

Luyện các kỹ năng giúp cho chính mình thay đối tướng mạo.

Thời lượng: 48 bài (12 lý thuyết, 36 thực hành).

Nội dung khóa hc

Phần VII: 12 Bộ Vị Chính Trên Khuôn Mặt

 • 1 Tóc
 • 2 Trán
 • 3 Lông Mày ( Mi )
 • 4 Mắt ( Nhãn – Thần )
 • 5 Mũi
 • 6 Lưỡng Quyền ( Gò Má )
 • 7 Pháp Lệnh
 • 8 Tai ( Nhĩ )
 • 9 Nhân Trung
 • 10 Miệng ( Khẩu )
 • 11 Khẩu Lệnh
 • 12 Cằm
Phần IX: Tướng Đàn Ông
 • 1 Tướng Thông Minh
 • 2. Tướng Đần Độn
 • 3. Tướng Phú 
 • 4. Tướng Quý
 • 5. Tướng Cát
 • 6. Tướng Hung
 • 7. Tướng Thành
 • 8. Tướng Bại
 • 9. Tướng Hiền
 • 10. Tướng Ác
 • 11. Tướng Quyết Đoán
 • 12. Tướng Do Dự
 • 13. Tướng Yểu
 • 14. Tướng Thọ

 

Phần X: Tướng Phụ Nữ
 • 1 Tướng Thông Minh
 • 2. Tướng Đần Độn
 • 3. Tướng Phú 
 • 4. Tướng Quý
 • 5. Tướng Cát
 • 6. Tướng Hung
 • 7. Tướng Thành
 • 8. Tướng Bại
 • 9. Tướng Hiền
 • 10. Tướng Ác
 • 11. Tướng Quyết Đoán
 • 12. Tướng Do Dự
 • 13. Tướng Yểu
 • 14. Tướng Thọ

Thông tin giảng viên

PTS Thiện V Long Phong thuỷ sư Thiện Vũ Long
 • Nhà nghiên cứu thiên văn, địa lý, nhân mệnh “Thái ất, Kỳ môn, phong thuỷ, lý số”
 • Phó viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá Đông Nam Á.