Khóa học phong thuỷ ứng dụng

Cung cấp các công thức tính giờ, ngày tốt hợp với Bát tự. Xem xét cuộc đất cát hung, xem, thiết kế, sửa kiến trúc nhà ở.

PTS Thiện Vũ Long 2345 học viên đăng ký học

Bạn s học được gì?

 • Chủ động tính ngày giờ tốt làm các sự việc.
 • Hiểu rõ về các cuộc đất, thế cục, hình thế.
 • Hiểu rõ về các vấn để tốt xấu liên quan đến đất đai, nhà cửa, công trình.
 • Áp dụng kiến thức vào đời sống, xây nhà, sửa nhà, đầu tư bất động sản.

Giới thiệu khóa học

Mục đích của Môn học: Giúp mọi người hiểu về phong thuỷ và hướng dẫn học tập, nghiên cứu, ứng dụng phong thuỷ vào đời sống. Giúp mình, giúp người, tu sửa.

Nội dung khóa hc

Phần I: NHẬP MÔN
 • 1 Nguồn gốc và các trường phái của Phong thuỷ.
 • 2 Cơ sở, nền tảng lý thuyết của Phong thuỷ.
 • 3 Cách nhìn nhận đánh giá về Phong thuỷ.
Phần II: CƠ SƠ LÝ THUYẾT
 • 1 Âm dương.
 • 2 Ngũ hành.
 • 3 Can chi.
 • 4 Hà Đồ Lạc Thư.
 • 5 Bát quái luận.
 • 6 Lịch pháp.
Phần III: THỰC HÀNH
 • 1 Cách tính tuổi can chi theo Dương lịch.
 • 2 Cách xác định ngày giờ tháng năm chuẩn theo Tiết khí.
 • 3 Cách tính ngũ hành nạp âm theo năm sinh
Phần IV: TÍNH HẠN TỐT XẤU NĂM XÂY SỬA NHÀ
 • 1 Tính năm hạn Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai – Thái Tuế – Tuế Phá.
 • 2 Tính cung phi quái trạch theo nạp âm 
Phần V. CÁCH CHỌN NGÀY GIỜ THÁNG NĂM HỢP BÁT TỰ
 • 1 Ngày giờ tháng năm tốt Động thổ, Cất nóc, Nhập trạch.
 • 2 Ngày giờ tháng năm tốt xấu cải tạo sửa chữa công trình 
Phần VI. THUẬT NGỮ PHONG THUỶ
 • 1 Giảng nghĩa các thuật ngữ trong hệ thống phong thuỷ học.
 • 2 Phân biệt Phương – Vị, Toạ – Hướng.
 • 3 Hướng dẫn sử dụng La bàn – La kinh.
 • 4 Phân loại hình pháp trong Địa tướng.
 • 5 Sự ảnh hưởng của các yếu tố tới ngôi nhà.
 • 6 Kiến thức về Bát trạch và ứng dụng.
 • 7 Kiến thức về Huyền không và ứng dụng.
 • 8 Kiến thức về Loan đầu và ứng dụng

Thông tin giảng viên

PTS Thiện V Long Phong thuỷ sư Thiện Vũ Long
 • Nhà nghiên cứu thiên văn, địa lý, nhân mệnh “Thái ất, Kỳ môn, phong thuỷ, lý số”
 • Phó viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá Đông Nam Á.