Liên hệ

  • Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu của Trung tâm Nhân sinh học Việt Nam.
  • Lý thuyết được dựa trên khoa học kết hợp thực tế và kiểm chứng.
  • Chính sách hỗ trợ học viên giúp giải đáp thông tin nhanh nhất
  • Được hỗ trợ và tham gia các khóa học chuyên sâu của Trung tâm VCA

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

  • Địa chỉ: 58 Khê Nữ – Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội
  • Điện thoại: 0964. 58. 1357
  • Email: Phongthuythienvulong@gmail.com