Khóa học tử vi

Phương pháp dự đoán số mệnh, vận hạn cuộc đời.

PTS Thiện Vũ Long 2223 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

 • Học được cách an sao lập lá số tử vi
 • Học hiểu về âm dương ngũ hành
 • Học hiểu về các bộ sao trong môn tử vi
 • Biết cách vận dụng luận giải lá số vào đời sống.

Giới thiệu khóa học

Khoá học tử vi tướng số giúp bạn hiểu được về bộ môn tử vi cũng như nâng cao khả năng xem mệnh, vận hội cho bản thân và cho người khác.

Nội dung khóa học

LỜI DẪN

Tôn chỉ và mục đích phát triển của Trung tâm Nhân sinh học Việt Nam VCA.

Người đi tìm Đạo.

PHẦN I . NHẬP MÔN.
 • Nguồn gốc khoa Tử vi.
 • Các trường phái Tử vi.
 • Cơ sở, nền tảng lý thuyết của Tử vi.
 • Cách nhìn nhận đánh giá về khoa Tử vi.
PHẦN II . CƠ SƠ LÝ THUYẾT.
 • Âm dương.
 • Ngũ hành.
 • Can chi.
 • Hà Đồ Lạc Thư .
 • Lịch pháp.
 • Học thuyết Thái Cực Hoa Giáp.
 • Lá số Tử vi.
PHẦN III. LẬP THÀNH LÁ SỐ.
 • Định cục.
 • An Thân mệnh.
 • An Chính tinh.
 • An Phụ tinh.
PHẦN IV. SAO CHÍNH TINH.
 • Giới thiệu các bài phú.
 • Lý tính của chính tinh.
PHẦN V. TƯỚNG MỆNH ỨNG HỢP CÁC BỘ SAO.
 • Hình tướng với sao chính tinh.
 • Các bộ vị tướng pháp trên lá số tử vi.
PHẦN VI. SAO TRUNG PHỤ TINH.
 • Các sao trung phụ tinh.
 • Các hung sát tinh.
PHẦN VII. NGUYÊN TẮC LUẬN ĐOÁN.

Hướng dẫn luận 12 cung.

Hướng dẫn luận giải vận hạn.

Hướng dẫn ứng dụng thực tế. 

Thông tin giảng viên

PTS Thiện Vũ Long Phong thuỷ sư – Thiện Vũ Long
 • Nhà nghiên cứu thiên văn, địa lý, nhân mệnh “Thái ất, Kỳ môn, phong thuỷ, lý số”
 • Cán bộ Viện kinh tế và phát triển doanh nghiệp IEED
 • Phó giám đốc Trung tâm Nhân sinh học Việt Nam VCA