Khóa học phong thuỷ địa lý

Giúp người học tìm hiểu, nghiên cứu hiểu rõ về địa thế vùng miền, phương vị phận dã hưng suy, vị trí địa lý cát hung, Long mạch tốt xấu, huyệt vị vượng suy.

PTS Thiện Vũ Long 4564 học viên đăng ký học

Bạn s học được gì?

 • Học yếu quyết của dịch lý, âm dương, ngũ hành.
 • Học được ý nghĩa của phong thuỷ địa lý âm trạch.
 • Hiểu được địa hình, địa thế, long mạch, huyệt vị.
 • Ứng dụng vào chọn đất lập mộ, tầm long điểm huyệt.

Giới thiệu khóa học

Mục đích môn học: Giúp người học tìm hiểu, nghiên cứu hiểu rõ về địa thế vùng miền, phương vị phận dã hưng suy, vị trí địa lý cát hung, Long mạch tốt xấu, huyệt vị vượng suy.

Nội dung khóa hc

Phần I: NHẬP MÔN
 • 1 Nguồn gốc và các trường phái của Phong thuỷ.
 • 2 Cơ sở, nền tảng lý thuyết của Phong thuỷ.
 • 3 Cách nhìn nhận đánh giá về Phong thuỷ.
Phần II: CƠ SƠ LÝ THUYẾT
 • 1 Âm dương.
 • 2 Ngũ hành.
 • 3 Can chi.
 • 4 Hà Đồ Lạc Thư.
 • 5 Bát quái luận.
 • 6 Lịch pháp.
Phần III: THỰC HÀNH
 • 1 Cách tính tuổi can chi theo Dương lịch.
 • 2 Cách xác định ngày giờ tháng năm chuẩn theo Tiết khí.
 • 3 Cách tính ngũ hành nạp âm theo năm sinh
Phần IV: TÍNH HẠN TỐT XẤU NĂM XÂY SỬA TỪ ĐƯỜNG - MỒ MẢ
 • 1 Tính năm hạn Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai – Thái Tuế – Tuế Phá.
 • 2 Tính cung phi quái trạch theo nạp âm 
Phần V. CÁCH CHỌN NGÀY GIỜ THÁNG NĂM HỢP BÁT TỰ
 • 1 Ngày giờ tháng năm tốt Động thổ, Cất nóc, Khánh thành Từ Đường
 • 2 Ngày giờ tháng năm tốt Động thổ, Đào Huyệt Xây Lăng Mộ.
 • 2 Ngày giờ tháng năm tốt xấu cải tạo sửa chữa công trình 
Phần VI. THUẬT NGỮ PHONG THUỶ
 • 1 Giảng nghĩa các thuật ngữ trong hệ thống phong thuỷ học.
 • 2 Phân biệt Phương – Vị, Toạ – Hướng.
 • 3 Hướng dẫn sử dụng La bàn – La kinh.
 • 4 Phân loại hình pháp trong Địa tướng.
 • 5 Sự ảnh hưởng của các yếu tố tới ngôi nhà.
 • 6 Kiến thức về Bát trạch và ứng dụng.
 • 7 Kiến thức về Huyền không và ứng dụng.
 • 8 Kiến thức về Loan đầu và ứng dụng
Phần XIV. ĐỊA LÝ
 • 1 Tầm long tróc mạch
 • 2 Điểm huyệt
 • 3 Sơn thuỷ pháp
 • 4 Minh đường thuỷ pháp
 • 5 Thuỷ Khẩu
 • 6 Huyền vũ pháp
 • 7 Chu tước pháp
 • 8 Long hổ pháp
 • 9 Quan quỷ luận
 • 10 Diệu tinh pháp
 • 11 Thác lạc pháp
 • 12 Án sơn pháp
Phần XV. THỰC HÀNH
 • 1 Thực hành tầm long tróc mạch
 • 2 Thực hành tầm long điểm huyệt
 • 3 Thực hành phân biệt sơn thuỷ
 • 4 Thực hành minh đường thuỷ pháp
 • 5 Thực hành về phân biệt thuỷ khẩu, thế thuận nghịch.
 • 6 Thực hành phân biệt huyền vũ cát hung.
 • 7 Thực hành phân biệt chu tước cát hung.
 • 8 Thực hành phân biệt long hổ cát hung.
 • 9 Thực hành phân biệt quan quỷ cát hung.
 • 10 Thực hành phân biệt diệu tinh cát hung.
 • 11 Thực hành phân biệt thác lạc cát hung.
 • 12 Thực hành phân biệt án sơn cát hung.
Phần XVI. THỰC HÀNH NGHIỆM CHỨNG
 • 1 Thực hành luận các địa thế về Đại cục, Trung cục, Tiểu cục.
 • 2 Thực hành dự đoán các vận hạn về Đại vận, Trung vận, Tiểu vận.
 • 3 Thực hành nghiệm chứng các ngôi nhà có cách cục tốt.
 • 4 Thực hành nghiệm chứng các ngôi nhà có cách cục xấu.
 • 5 Thực hành tìm các cuộc đất và ngôi nhà có cách cục tốt xấu.
 • 6 Thực hành nghiệm chứng các cuộc đất lăng mộ tốt xấu
Phần XVII. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG
 • 1 Thực hành tìm địa thế tốt về âm trạch.
 • 2 Thực hành cải tạo nhà ở theo phong thuỷ.
 • 3 Thực hành trấn trạch theo phong thuỷ.
 • 4 Thực hành bố trí công trình nội ngoại thất theo phong thuỷ.
 • 5 Thực hành quy hoạch dự án bất động sản theo phong thuỷ.

Thông tin giảng viên

PTS Thiện V Long Phong thuỷ sư Thiện Vũ Long
 • Nhà nghiên cứu thiên văn, địa lý, nhân mệnh “Thái ất, Kỳ môn, phong thuỷ, lý số”
 • Phó viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá Đông Nam Á.