Thẻ Dịch Vụ

THẺ THƯỜNG NIÊN

Đăng ký thẻ dịch vụ tương lai với Phong Thủy Thiện Vũ Long.
 
Bạn chỉ cần bỏ ra số tiền 1.000.000 vnđ /1 năm, đăng ký thẻ dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Thủy Thiện Vũ Long.
 
Quyền lợi khi đăng ký thẻ Dịch Vụ.
Được hưởng các gói dịch vụ tư vấn lên đến 6.800.000 vnđ/ 1 năm.
 
– Được sử dụng gói dịch vụ trợ giúp người thân *
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn định hướng nghề nghiệp hợp mệnh. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn xem Bát tự, tuổi vợ chồng, đối tác làm ăn. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn luận giải họ tên, thương hiệu công ty. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn đặt tên cho con, tên thương hiệu công ty. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem tử vi tiểu hạn 1 năm. (300k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem phong thủy online. (3.000k
– Hàng năm bạn được sử dụng gói dịch vụ “Bát Tự Trạch Cát Dụng Sự”. (999k)
 
(*) Là khi bản thân không sử dụng các gói dịch vụ thì có thể xem giúp cho người thân, một năm được xem cho một cá nhân.
 
Tổng các gói dịch vụ trên tương đương 6.800.000 vnđ.
 
Nghĩa vụ khi đăng ký thẻ Dịch Vụ.
– Bạn tham gia với tinh thần tự nguyện, cam kết bảo mật thông tin theo quy định của Công ty CPKT Phong Thủy Thiện Vũ Long.
– Bạn tham gia với vai trò là khách hàng tương lai của công ty với gói dịch vụ hàng năm, với giá trị thanh toán trước theo thỏa thuận của hai bên.
– Bạn đồng ý tham gia và thanh toán số tiền hàng năm là 1.000.000 vnđ.
 
 

THẺ 5 NĂM

Bạn thanh toán trước số tiền 3.500.000 vnđ, bạn sẽ được sử dụng các gói dịch vụ tư vấn hàng năm lên đến thời hạn 5 năm dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Thủy Thiện Vũ Long.
 
Quyền lợi khi đăng ký thẻ Dịch Vụ.
Được hưởng các gói dịch vụ tư vấn lên đến 6.800.000 vnđ/ 1 năm thời hạn 5 năm.
 
– Được sử dụng gói dịch vụ trợ giúp người thân *
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn định hướng nghề nghiệp hợp mệnh. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn xem Bát tự, tuổi vợ chồng, đối tác làm ăn. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn luận giải họ tên, thương hiệu công ty. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn đặt tên cho con, tên thương hiệu công ty. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem tử vi tiểu hạn 1 năm. (300k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem phong thủy online. (3.000k
– Hàng năm bạn được sử dụng gói dịch vụ “Bát Tự Trạch Cát Dụng Sự”. (999k)
 
(*) Là khi bản thân không sử dụng các gói dịch vụ thì có thể xem giúp cho người thân, một năm được xem cho một cá nhân.
 
Tổng các gói dịch vụ trên tương đương 6.800.000 vnđ.

THẺ 10 NĂM

Bạn chỉ cần bỏ ra số tiền 6.000.000 vnđ /10 năm, đăng ký thẻ dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Thủy Thiện Vũ Long.
 
Quyền lợi khi đăng ký thẻ Dịch Vụ.
Được hưởng các gói dịch vụ tư vấn lên đến 6.800.000 vnđ/ 1 năm thời gian sử dụng lên đến 10 năm.
 
– Được sử dụng gói dịch vụ trợ giúp người thân *
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn định hướng nghề nghiệp hợp mệnh. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn xem Bát tự, tuổi vợ chồng, đối tác làm ăn. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn luận giải họ tên, thương hiệu công ty. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn đặt tên cho con, tên thương hiệu công ty. (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem tử vi tiểu hạn 1 năm. (300k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem phong thủy online. (3.000k
– Hàng năm bạn được sử dụng gói dịch vụ “Bát Tự Trạch Cát Dụng Sự”. (999k)
 
(*) Là khi bản thân không sử dụng các gói dịch vụ thì có thể xem giúp cho người thân, một năm được xem cho một cá nhân.
 
Tổng các gói dịch vụ trên tương đương 6.800.000 vnđ.

THẺ VIP

Thẻ dịch vụ Vip là gì ?
Là Thẻ đóng 1 lần sử dụng mãi mãi với các gói dịch vụ tư vấn của Phong Thủy Thiện Vũ Long.
 
Số tiền sử dụng thẻ dịch vụ Vip: 20.000.000 vnđ/ Đóng 1 lần.
 
Bạn được sử dụng những gói dịch vụ nào cả đời.
 
Hàng năm bạn đều được sử dụng:
– Được sử dụng gói dịch vụ trợ giúp người thân (6.800.000)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn định hướng nghề nghiệp hợp mệnh (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn xem Bát tự, tuổi vợ chồng, đối tác làm ăn (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn luận giải họ tên, thương hiệu công ty (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ tư vấn đặt tên cho con, tên thương hiệu công ty (500k)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem tử vi trọn đời (3.000.0000)
– Được sử dụng gói dịch vụ xem phong thủy trực tiếp nhà cửa, mồ mả. (25.000.000)
– Hàng năm bạn được sử dụng gói dịch vụ “Bát Tự Trạch Cát Dụng Sự”(999k)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0924 8888 64
Phong Thủy Sư – Thiện Vũ Long: 0342 383 368